โรงเรียนอกชน ในกรุงเทพที่ได้รับความนิยม

สำหรับโรงเรียนในบ้านเราปกติแล้วก็จะมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลคือโรงเรียนที่ได้รับเงินจากรัฐบาลในการบำรุงสิ่งต่างๆ ภายในโรงเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนมากของโรงเรียนก็จะมาจากรัฐบาลเป็นหลัก ส่วนโรงเรียนอีกประเภทคือโรงเรียนเอกชนเป็นโรงเรียนที่บริหารงานโดยคนภายนอกที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากผู้สมัครเข้าเรียน ซึ่งเมื่อพูดถึงโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ก็มีหลายๆ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้เรียนเป็นจำนวนมากอีกด้วย

 

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยม

  1. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย – เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทชายล้วนที่มีขนาดใหญ่มาก ตั้งอยู่บริเวณย่านบางรัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2395 ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีอายุยืนยาวถึง 165 ปี จัดว่าเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนที่ได้รับความนิยมติดอันดับต้นๆ ของประเทศเลยก็ว่าได้ ถือเป็นโรงเรียนที่ไม่ว่าใครต่างก็ต้องรู้จักชื่อทั้งนั้น
  2. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล – เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทชายล้วนที่มีขนาดใหญ่มาก ตั้งอยู่บริเวณเขตดุสิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมต้นถึงมัธยมปลาย สีประจำสถาบันคือ น้ำเงินขาว จัดเป็นโรงเรียนเอกชนอีกแห่งที่ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนอย่างมาก
  3. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ – เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสตรีและคอนแวนต์ ตั้งอยู่ย่านสีลม ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2450 ถือเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงอย่างมากอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยต้องการส่งบุตรหลานให้เข้าไปเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้
  4. โรงเรียนราชินี – ถือเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนมหาราช ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้ปากคลองตลาด ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาจะมีทั้งชายหญิง แต่เมื่อขึ้นระดับมัธยมศึกษาจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้น
  5. โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย – เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน สถาปนาโรงเรียนตั้งแต่ปี 2453 ถือเป็นโรงเรียนประจำแห่งแรกๆ ของประเทศไทยที่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานผู้ชายเข้ามาเรียนหนังสือที่นี่จนทุกวันนี้
  6. โรงเรียนศรีวิกรม์ – เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดกลางตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2506 ถือเป็นโรงเรียนเอกชนอีกแห่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมในการส่งเด็กๆ เข้าไปเรียนเป็นจำนวนมากเหมือนกัน
  7. โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวน์ – เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทหญิงล้วนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ย่านคลองเตย แต่ในระดับอนุบาลถึงประถมก็จะมีนักเรียนชายอยู่ด้วย ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2477 ถือเป็นโรงเรียนเอกชนอีกแห่งที่ได้รับความนิยมจากเหล่าบรรดาผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานผู้หญิงเข้าไปเรียนยังโรงเรียนแห่งนี้เป็นจำนวนมากที่สำคัญยังเป็นโรงเรียนในเครือพระหฤทัยโรงเรียนแรกอีกด้วย