เทพศิรินทร์  กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรสามัคคี

         โรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนชายล้วน อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนประจำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช  2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่เลขที่ 1446  ถนนกรุงเกษม  แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งนี้นั้น  เป็นโรงเรียนของรัฐบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระมหากษัตริย์นั้นทรงเข้ารับการศึกษา นั้นก็คือ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 8 นั้นเอง นอกจากนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ยังมีนักเรียนเก่าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมืองด้วยกันอีกหลายคน อาทิ นายกรัฐมนตรีไทย 4 คน และยังมี นายกรัฐมนตรีคนแรกแห่งประเทศมาเลเซียอีกด้วย ในปัจจุบันนั้นโรงเรียนเทพศิรินทร์อายุร่วม 137 ปีแล้ว นอกจากโรงเรียนเทพศิรินทร์แห่งนี้แล้วนั้น ยังมีโรงเรียนเครือข่ายที่มีคำนำหน้าว่า “เทพศิรินทร์” ประกอบด้วยกันอีกถึง 10 แห่ง และโรงเรียนเทพศิรินทร์เองก็เป็นโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร ร่วมกับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โรงเรียนอัสสัมชัญ  และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2455  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้ทรงพระราชทานนามตึกแห่งแรกของโรงเรียนว่า “ตึกแม้นนฤมิตร”  และในปี พ.ศ. 2453  ได้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงเกื้อหนุนการศึกษาในประเทศสยามให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น พระองค์จึงได้แสดงพระราชประสงค์ที่จะทรงพระกรุณา พระราชทานเงินมรดกจำนวน 80,000 บาท อันเป็นสมบัติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี  ซึ่งสิ้นพระชนม์ไปแล้ว แล้วให้กระทรวงธรรมการจัดสร้างตึกเรียนขึ้น ซึ่งตึกหลังดังกล่าว หลังแล้วเสร็จ ได้มีชื่อต่อมาในภายหลังว่า เยาวมาลย์อุทิศ และเมื่อได้มีการสร้างอาคารเรียนถึง 2 หลังแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงพระราชทานนามให้กับโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “เทพศิรินทร์”  อีกทั้งยังมีพระราชดำริให้ย้ายนักเรียนจาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มายังตึก แม้นนฤมิตรอีกด้วย  เพื่อรอการก่อสร้างตึกอาคารที่โรงเรียนหลังนั้น

โรงเรียนแห่งนี้นั้นได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการขยายห้องเรียนขึ้น จนในปี พ.ศ. 2513  ทางโรงเรียนนั้นได้มีการร่วมกับศิษย์เก่า เพื่อที่จะขอทางวัด ใช้อาคาร ตึกนิภานภดล เพื่อใช้ทำการเรียนการสอน โดยอาคารแห่งนี้นั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายแก่วัดเทพศิรินทราวาส ขณะเมื่อพระชันษา 28 ปี เสมอด้วยพระอัยยิกา สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในปี พ.ศ. 2467 เพื่อเป็นโรงเรียนปริยัติธรรม สำหรับภิกษุสามเณร

 

แต่ด้วยการพัฒนาของโรงเรียนที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนห้องเรียนนั้นไม่พอ จึงได้ทำการสร้างตึกเรียนขึ้นมาใหม่ ทำให้ทางโรงเรียนนั้นต้องจำเป็นที่จะต้องรื้อถอนอาคารเก่าถึง 2 หลัง ด้วยกัน นั้นก็คือ ตึกเยาวมาลย์อุทิศ และ  ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา สำหรับตึกใหม่ที่สร้างขึ้นทดแทนนั้น เป็นอาคารเรียน 6 ชั้น และได้ใช้ชื่อของทั้งสองอาคารหลังเก่ามารวมกันเป็น  “ตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา” ซึ่งในครั้งนั้นเอง สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ได้เสด็จมาในการวางฤกษ์ศิลาด้วย

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นั้นได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ มีจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนต่างๆมากขึ้นในทุกปี ภายหลังจึงได้มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมอีกคือ อาคารภาณุรังษี  อาคารรัชมังคลาภิเษก2531  และ อาคารเทิดพระเกียรติ

สำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์แล้ว ได้มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอยู่มากมาย และด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองหลายคนนั้นจึงอยากให้บุตรหลานของตนเองได้ทำการศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้นั้นเอง