เทคโนโลยีทำให้พัฒนาการลูกน้อยของเรานั้นถดถอยลงจริงหรือไม่

เทคโนโลยีนั้นเปรียบเสมือนอีกหนึ่งปัจจัยที่ขับเคลื่อนกลไกของสังคมที่เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมต่อโลกทั้งใบนั้นให้สามารถขับเคลื่อนโลกของเราได้ ปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ไฮเทคมากมายที่เข้าถึงอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ หรือ ipad ที่เด็กๆในปัจจุบันนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย ในบางครอบครัวนั้นอาจจะพูดได้เลยว่า ให้เทคโนโลยีนั้นเลี้ยงลูกแทนกันเลยทีเดียว ซึ่งเทคโนโลยีของอินเตอร์เน็ตนั้นก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งข้อดี และเสีย

ในช่วงวัยเด็กนั้นอาจะจะว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการพัฒนาในช่วงวัยเด็กนั้นสามารถเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงอนาคตได้ พัฒนาการในช่วงของวัยเด็กนั้นสามารถ ในข้อดีนั้นเทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กในปัจจุบันนั้น แตกต่างจากเด็กในอดีตไปอย่างสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่น เด็กในอดีตนั้น เมื่อเลิกเรียนมาก็จะต้องกลับมาเพื่อไปเล่นกับเพื่อนไปปั่นจักรยานเล่น เล่นดินเล่นทราย แต่ในปัจจุบันนั้น เมื่อเด็กๆนั้นเลิกเรียนสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ กลับไปหาสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่นเล่นเกม เข้าอินเตอร์เน็ต  ดูหนัง ฟังเพลง นี่อาจจะเป็นข้อแตกต่างที่ทำให้โลกของเด็กๆ นั่นเปลี่ยนไป

แต่ข้อเสียของเทคโนโลยีนั้นก็มีเช่นเดียวกันอย่างที่เรารู้กันดีว่าอินเตอร์เน็ตนั้นมี ข่าวสาร รูปภาพ vdo ที่หลากหลาย และสุ่มเสี่ยงอย่างมากในบางอย่าง เช่นที่เรานั้นรู้ดีว่าเด็กนั้นก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่คอยรับสิ่งต่างๆ เข้ามา ซึ่งเด็กนั้นจัดได้ว่าเป็นวัยที่ถูกชักจูงได้ง่าย ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่ต้องชั่งใจดูว่า จะเลี้ยงดูลูกไปในแนวทางได เพราะความเหมาะสมในแต่ละตัวบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน ดังเช่นเด็กบางคนนั้นสามรถนำความรู้จากการใช้สื่อเพื่อนำมาพัฒนาในการเรียน และปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีได้ แต่สำหรับเด็กบางคนนั้นอาจจะนำเลียนแบบ ความก้าวร้าวรุนแรง มาได้