หลักสูตรการเรียนสายอาชีพสู่การสร้างอาชีพในอนาคต

การเรียนสายอาชีพในอดีตมักถูกมองว่าเป็นการเรียนของกลุ่มเด็กที่มีผลการเรียนปานกลางพร้อมทั้งยังไม่ค่อยได้รับคำชื่นชมเหมือนกับกลุ่มคนที่เรียนสายสามัญแล้วต่อปริญญาจนได้ใบปริญญาบัตรมาเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล แต่จริงๆ แล้วการเรียนสายอาชีพในปัจจุบันกลับกลายเป็นสายการเรียนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากมุมมองของคนเราที่รู้สึกว่าหากจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ควรต้องเรียนในแนวทางที่สอนเรื่องการทำงานอย่างจริงจัง นั่นทำให้คนในยุคนี้หันมาเรียนสายอาชีพกันมากขึ้นเรื่อยๆ

 

หลักสูตรสร้างอนาคตของการเรียนสายอาชีพ

ปกติแล้วการเรียนสายอาชีพคือการเรียนที่เน้นในเรื่องของการทำงานจริงเป็นหลัก นั่นหมายถึงว่าการเรียนในเชิงวิชาการ เชิงทฤษฎีอาจจะมีไม่มากนักแต่การเรียนเพื่อนำเอาไปใช้กับชีวิตจริง กับการทำงานจริงๆ ของการเรียนสายอาชีพจะมีมากกว่า โดยหลักสูตรพื้นฐานของการเรียนสายอาชีพจะประกอบไปด้วย สาขาวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ เน้นเรื่องการเรียนด้านบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการตลาด การบัญชี, สาขาวิชาอุตสาหกรรม เน้นเรื่องการเรียนด้านช่างทั้งหลาย เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง เป็นต้น, สาขาวิชาศิลปกรรม เน้นเรื่องการเรียนด้านงานศิลปะทั้งหลาย เช่น งานปั้น งานภาพพิมพ์ เป็นต้น , สาขาวิชาประมง เรียนด้านการประมงและสิ่งที่เกี่ยวข้อง, สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน้นการเรียนด้านงานให้บริการท่องเที่ยวและโรงแรม , สาขาวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เน้นการเรียนในด้านภาควิชาสิ่งทอ เสื้อผ้า และสาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเรียนด้านไอทีทั้งหลาย เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งภาควิชาเหล่านี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็นการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช, เรียนทั้งหมด 3 ปี เมื่อเรียนจบแล้วสามารถมีทางเลือกต่อได้อีก 2 ทางคือ เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. กับเรียนต่อในระดับปริญญา ก็ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนของสายอาชีพนั้นจะเน้นหนักไปที่การเรียนเพื่อสามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริง ไม่เน้นการเรียนด้านวิชาการที่อยู่ในตำราเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้โอกาสที่จบมาแล้วมีงานรองรับแน่นอนก็มากกว่า

จริงๆ แล้วการเรียนไม่ว่าจะหลักสูตรไหนหากเป็นการเรียนที่เราชื่นชอบก็ล้วนเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้น ขอเพียงแค่มีความตั้งใจเรียนอย่างแท้จริงกับการที่จะยอมรับในการเรียนการสอนด้านนั้นๆ แบบนี้ก็เท่ากับว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน การเลือกเรียนสายอาชีพเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถสร้างอาชีพได้ในอนาคตแบบไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นคนว่างงานหรือตกงานอย่างแน่นอนถ้าหากว่าตั้งใจในสิ่งที่เรียน