การศึกษา

ทำไม ระบบการศึกษาฟินแลนด์ จึงถูกยกย่องมากที่สุด

แน่นอนว่าการศึกษาเป็นรากฐานของการสร้างคนให้เป็นคน โดยการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในชีวิตของมนุษย์ เพราะการศึกษาช่วยกล่อมเกลาจิตใจและเสริมสร้างความรู้ ให้คนมีทักษะพิเศษและความสามารถเฉพาะตัวที่เขาสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพและหาเลี้ยงตัวเองได้ แต่ถึงกระนั้นทุกประเทศต่างก็มีระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่งถ้าถามว่าประเทศใดที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลกแน่นอนว่าประเทศนั้นก็คือ ‘ฟินแลนด์’

เจาะลึกรายละเอียดทำไม ‘ฟินแลนด์’ ถึงมีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก

สำหรับสาเหตุอันดับ 1 ที่ระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอันดับ 1 ของโลก เป็นเพราะเขามีการวางระบบการเรียนการสอนที่แตกต่างไปจากประเทศอื่น ได้แก่…

  1. 1. เน้นไปที่การเล่น

เพราะตามธรรมชาติของเด็ก เด็กเกิดมาเพื่อเล่นและทางฟินแลนด์จึงมีความคิดว่าควรประยุกต์ความรู้ให้เข้ากับการเล่นเพื่อที่เด็กจะได้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนุกในการศึกษา ทำและยังเชื่อว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ดีผ่านการเล่นอีกครั้งยังค้นพบทักษะใหม่ๆ และความชอบใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง

  1. การสอบไม่ใช่เรื่องอันดับ 1

สำหรับการศึกษาในทวีปเอเชียแล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องพยายามแข่งขันกันเพื่อสอบให้ได้เป็นที่ 1 และจะได้รับการยอมรับ แต่ที่ประเทศฟินแลนด์ไม่ได้มองเช่นนั้น เพราะเขาเชื่อว่าถ้านักเรียนต้องเตรียมตัว จนไม่มีเวลาก็จะทำให้เกิดความเครียด เพราะฉะนั้นการสอบก็ยังคงมีอยู่ แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่จริงจังขนาดนั้น

  1. ความเชื่อใจแท้จริง

ความเชื่อใจเป็นหนึ่งในหลักที่มีความสำคัญมาก ในการดำรงอยู่ของมนุษย์ โดยทางรัฐบาลของประเทศฟินแลนด์มีความเชื่อมั่นต่อเขตการปกครองย่อยของตัวเอง และหน่วยการปกครองย่อยนั้น ก็เชื่อมั่นในโรงเรียนโรงเรียนเชื่อมั่นครูและครูก็เชื่อมั่นในนักเรียนตัวเอง นอกจากนี้ผู้ปกครองเองก็มีความเชื่อมั่นในตัวครูมาก เพราะกว่าจะเป็นครูนั้นเข้มงวดมาก กว่าที่คนๆหนึ่งจะมาเป็นครูได้นั้น เขาจะต้องผ่านการคัดเลือกมาอย่างโชกโชน อีกทั้งจะต้องเป็นระดับแนวหน้า ในสาขาวิชานั้นเท่านั้นถึงจะได้มาเป็นครู นอกจากนี้ครูจะต้องจบปริญญาโทเท่านั้น

  1. ทุกฝ่ายมีความสำคัญเท่ากันหมด

ถ้าเปรียบเทียบกับระบบการศึกษาในเอเชีย สายอาชีพที่ได้รับการยอมรับ จะมีอยู่เพียงไม่กี่สายอาชีพเท่านั้น เช่นทนายความ, ครู, หมอ, ข้าราชการ เป็นต้น แต่สำหรับในประเทศฟินแลนด์นั้นไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญก็มีความเท่าเทียมกันหมด เพียงแต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของทักษะของแต่ละรวมทั้งความชอบที่แตกต่างกันไปของแต่ละคนเท่านั้นเอง

  1. สอนจริยธรรมตั้งแต่เด็ก

ในยุโรปนั้นมีผู้ที่ไม่นับถือศาสนาจำนวนมาก ซึ่งเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่ได้นับถือศาสนา ก็จะต้องเข้าเรียนวิชาจริยธรรมอันเป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ถ้าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีศาสนาก็จะได้รับการเรียนในเรื่องของศาสนานั้น

  1. คุณภาพชีวิต

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ ในประเทศฟินแลนด์มีความเชื่อว่า ถ้าครูมีความสุขกับการทำงาน เขาก็จะแสดงออกในทางด้านบวก และเด็กเองก็จะมีความสุขจากการเรียนนั้นไปด้วย เพราะฉะนั้นครูที่ประเทศฟินแลนด์ จะมีชั่วโมงในการสอนเพียง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น เวลาที่เหลือก็นำไปใช้สร้างความสุขให้ตัวเอง

และนี่ก็คือความแตกต่าง ในเรื่องระบบการศึกษาในประเทศฟินแลนด์ ซึ่งคุณอาจเห็นว่ามีความแตกต่างกับระบบการศึกษาในเอเชียเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งระบบการศึกษาในเอเชียจะเน้นการแข่งขันแบบเอาเป็นเอาตาย และจะต้องขึ้นมาเป็นที่ 1 หรือขึ้นเป็นอันดับต้นๆ เท่านั้น ถึงจะได้รับการยอมรับ ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ก็ส่งผลทำให้เด็กจำนวนมากเกิดความเครียดและมีข่าวฆ่าตัวตายเพราะทนแรงกดดันไม่ไหวอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะปฏิรูประบบการศึกษาให้มีความเข้าใจในเด็กมากกว่านี้