การศึกษา

ตีแผ่ การศึกษาสิงคโปร์ ทำไมถึงประสบความสำเร็จในการสร้างคน

ประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กมาก แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเค้าทำได้ยิ่งใหญ่มากกว่าประเทศไหนก็ตามในเขตอาเซียนด้วยกันก็คือ การศึกษา พวกเค้าสร้างคนที่มีคุณภาพทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ภาษา และ ศีลธรรม ระเบียบวินัย ได้อย่างน่าชมเชยทีเดียว อะไรทำให้สิงคโปร์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของอาเซียนในเรื่องนี้ได้ เราจะมาตีแผ่วิเคราะห์ความสำเร็จของการศึกษาประเทศสิงคโปร์กัน

การคัดเลือกครูอย่างเข้มข้น

พวกเค้าตั้งโจทย์เอาไว้ว่าหากต้องการนักเรียนที่เก่งและมีประสิทธิภาพ ครูต้องเก่งเสียก่อน นั่นทำให้การคัดเลือกครูเพื่อเข้าสู่ระบบการสอนนั้นจะมีความเข้มข้นอย่างมากทีเดียว ครูจะต้องถูกทดสอบหลายด่าน ทั้งด้านการสอน ทักษะทางด้านภาษา จิตวิทยา และอีกมากมาย นั่นทำให้กว่าจะได้เป็นครูที่ประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ง่ายเลย แต่ผลที่ได้ประเทศสิงคโปร์จะได้ครูที่มีความสามารถสูงมาก จนไปสอนลูกหลานได้แบบเก่งตาม

เงินเดือนสวัสดิการดีเยี่ยม

นอกจากจะคัดเลือกมาอย่างยากลำบาก ทางหนึ่งที่รัฐจะต้องทำเป็นเรื่องการรั้งครูเหล่านั้นเอาไว้ เพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรที่ครูเก่งจะมาทำงานในสิ่งที่เค้าคิดว่ามันไม่คุ้ม นั่นทำให้รัฐบาลมีการตั้งเงินเดือน ไว้สูงมากสำหรับครู ทั้งนี้เพื่อเป็นการจูงใจคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาเรียน สอบ เป็นครูกันมากขึ้นด้วยในอนาคต

การอบรมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อได้เป็นครูแล้ว ทุกอย่างไมได้จบลง แต่เพียงแค่เริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเอง ครูของประเทศสิงคโปร์จะมีการประเมินตามกรอบเวลาอย่างชัดเจน การประเมินจะเป็นไปอย่างเข้มข้นมากด้วย เพื่อให้ครูได้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา ยังไม่รวมถึงการจัดอบรม หลักสูตรพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง การอบรมของครูสิงคโปร์จะเน้นการเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า การนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว เพื่อให้ครูได้สิ่งที่ต้องการ มีความรู้เพื่อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนได้จริง

ระบบดิจิตอล

หลายคนกลัวว่า ระบบดิจิตอล รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆจะเข้ามาแย่งงานครู แต่ที่สิงคโปร์เค้ามองต่างนะ เค้าเอาเรื่องนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผล รวมถึงเอามาใช้ลดภาระของครูให้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ระบบการสอนที่แตกต่าง

อีกเรื่องในห้องเรียนที่แตกต่างจากของไทยไปไกลลิบเลย สิงคโปร์ จะใช้ระบบคิดแทนการท่องจำ และ เลือกที่จะทำให้เกิดทักษะด้านการนำไปใช้มากกว่าทำไปเพื่อคะแนนสอบ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ หากเป็นการเรียนคณิตเด็กไทยจะใช้การท่องจำ และ ยังให้ความสำคัญกับรายละเอียด(การเขียนวันที่ การขีดเส้นใต้ การเขียนไม่ตรงหลัก) แต่สิงคโปร์จะใช้การวาดภาพเพื่อแก้ปัญหาแทนการเขียนวิธีทำเหล่านั้น สองไทยเราเน้นการท่องศัพท์กับแกรมม่าอย่างจัดเต็ม แต่ที่สิงคโปร์ไปไกลกว่านั้นด้วยการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ

การส่งเสริมจากภาครัฐ

ระบบการศึกษาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นหลัก แน่นอนว่ารัฐบาลสิงคโปร์ยกเรื่องการส่งเสริมความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษาขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของการพัฒนาประเทศ พวกเค้ามีการให้ทุนวิจัย ทุนการศึกษา และอีกสารพัดมากมายเพื่อพัฒนาวงการศึกษา จากการลงทุนอย่างมากของทางภาครัฐจึงทำให้เกิดดอกผลที่งดงามต่อลูกหลานของพวกเค้าเค้าเอง

ไม่เพียงแค่เม็ดเงินงบประมาณเท่านั้นที่สำคัญ อีกเรื่องที่สำคัญก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา รัฐบาลสิงคโปร์มีแนวคิดว่า Teach Less Learn more แปลเป็นไทยได้ว่า สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก วลีนี้น่าจะตอบโจทย์ด้านการศึกษาทั้งหมดของสิงคโปร์ได้แล้วว่าทำไมเค้าถึงประสบความสำเร็จ การเรียนการสอนที่ทำให้คนเรียนรู้จักคิดเอง เข้าใจได้เอง แก้ปัญหาได้เอง ถือว่าเป็นสุดยอดแนวคิดขอการจัดการศึกษาในยุคนี้แล้ว