การศึกษา

จุดเด่นการศึกษาเนเธอร์แลนด์มีอะไรบ้างมาดูกัน

ถ้าพูดถึงอีกหนึ่งประเทศ ที่ได้รับการยกย่องในเรื่องการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก นอกเหนือไปจากประเทศฟินแลนด์แล้วแน่นอนว่าจะเป็นประเทศไหนไปไม่ได้ นอกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา ที่มีการพัฒนาเห็นผลลัพธ์เป็นไปอย่างก้าวกระโดด โดยประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องพบกับปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน แต่ทันทีที่ปัญหานั้นสิ้นสุดลง ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ

เนเธอร์แลนด์ดินแดนแห่งการศึกษา

โดยระบบการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นอิสระ โดยทางรัฐบาลจะให้อิสระแก่โรงเรียน ในการจัดการศึกษาตามใจชอบอย่างเต็มที่ โดยทางรัฐบาลจะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของการบริหารจัดการ รวมทั้งไม่มีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิธีการสอนของคุณครูเลยแม้แต่น้อย เพราะฉะนั้นจึงทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านเนื้อหาในการสอน และนักเรียนก็ยังได้มีโอกาสเลือกแผนการเรียนที่อยากเข้าด้วยตัวเอง และครูก็สามารถเลือกใช้วิธีการสอนที่ตนเองถนัดมากที่สุด

สามารถวิจารณ์การสอนได้

ด้วยเพื่อนครูด้วยกัน จัดเป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาระบบการศึกษา คือต้องสามารถวิพากษ์-วิจารณ์ได้ ในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทดสอบแล้วว่าใช้ในการพัฒนาการสอนของคุณครูอย่างเห็นได้อย่างชัดเจน เพราะบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าดีอยู่แล้ว แต่เมื่อลองได้มองมุมมองจากคนอื่นเข้ามา ก็จะพบว่ายังมีช่องโหว่และยังสามารถหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้ โดยวิธีนี้เริ่มจากการที่ให้ครูคนหนึ่งเข้ามาสอนในวิชาของเขา ส่วนคนอีกคนหนึ่งก็จะเข้ามานั่งดูเพื่อสังเกตการณ์พร้อมทั้งบันทึกวิธีในการสอนรวมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้การจดจำของเด็กเอาไว้อย่างละเอียด หลังจากนั้นเพื่อนครูก็จะมานั่งปรึกษาหารือเพื่อหาจุดเด่นพร้อมกลบจุดด้อยของการสอนดังกล่าว โดยวิธีนี้จะได้ผลก็ต่อเมื่อครูมีการเปิดใจยอมรับคำวิจารณ์ ส่วนผู้ที่วิจารณ์นั้นก็จะต้องมีการเลือกสรรใช้คำที่มีความสุภาพ ตรงไปตรงมา และเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายมาร่วมมือกันในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Program School ann Zet

สำหรับโปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะคุณครูในแต่ละสาขาวิชา จะต้องช่วยกันทำแผนการสอนที่มีความแตกต่างไปจากเดิม หลังจากนั้นจึงมาพูดคุยพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างแผนการสอนแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการระบบการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อนักเรียนแบบ 100%

ความอิสระเป็นหัวใจสำคัญ

 

เพราะจากพื้นฐานที่มีความเข้าใจว่าคนแต่ละคน ต่างก็มีความถนัดที่ไม่เหมือนกัน และคนแต่ละคนก็มีวิธีการนำเสนอในรูปแบบของตัวเอง แม้แต่อาชีพครูเองก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการที่เราเปิดโอกาสให้คนคนหนึ่งทำสิ่งที่เขาถนัด แน่นอนว่าผลลัพธ์จะออกมาดีที่สุด นอกจากนี้ครูยังจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ พร้อมกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน มีความสุขกับการได้มาเรียน และแน่นอนว่าถ้าทำสิ่งใดมีความสุขก็ย่อมอยากจะทำสิ่งนั้นไปเรื่อยๆ

และนี่ก็คืออีกหนึ่งระบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้มีการปฏิรูปในเรื่องของระบบการศึกษา ทำให้เห็นแนวทางการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยแท้จริง นั่นก็คือ ในเรื่องของการมอบความอิสระไม่ควบคุม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สอน ได้ทำในสิ่งที่เขาถนัดและวิธีเหล่านี้จะต้องมีความเชื่อใจกันในระดับหนึ่งเลยทีเดียว