จำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเรียนต่อมหาลัย

ใบปริญญายังมีความสำคัญจริงหรอ?

แม้ว่าประเทศไทยทุกวันนี้ ปริญญา ยังถือว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเพราะเป็นบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด สำหรับเลือกบุคคลนั้นเข้ามาทำงานในองค์กร คนที่จบมาจากสาขาที่เรียนต่างๆ ถ้ามีใบปริญญาด้านที่ตลาดแรงงานกำลังให้ความสนใจค่าตอบแทนก็จะมากกว่าคนอื่น จึงเป็นเรื่องที่แสนธรรมดาที่เห็นเด็กๆ หลายๆ คนเลือกเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบ เพราะต้องการใบปริญญาเป็นแค่ใบเบิกทางในวิชาชีพเท่านั้นเอง หลายคนคงเห็นมาบ้างว่า มีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน แม้ว่าคนเหล่านั้นจะไม่ได้จบมหาวิทยาลัยและแม้แต่ไม่มีใบปริญญา จริงๆแล้ว หากเราไม่ต้องการใบปริญญาเราก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน อาจจะต้องมาเป็นนายตัวเอง ออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ประกอบอาชีพที่สุจริต ก็มีหลายตัวอย่างให้เราศึกษา แม้กระทั่งบุคคลรอบๆ ตัวเราบางคนไม่ได้จบปริญญาก็ยังมีแนวคิดหาทำงานที่มั่นคง

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการศึกษาหรือใบปริญญานั้น จะไม่มีความจำเป็นหรือไม่สำคัญเพราะในความเป็นจริงแล้ว ก็ยังมีงานจำนวนหนึ่ง ที่ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและใบปริญญาบางสายอาชีพ เช่น งานทางด้านวิศวกรรม แพทย์ หรืองานสายกฎหมาย ในตอนที่ประกาศรับสมัครนั้น มักจะประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องมีวุฒิการศึกษาและใบปริญญา หรือวุฒิบัตรเพื่อใช้เป็นสิ่งที่การันตี หรือยืนยันว่าคนคนนั้นได้ศึกษาผ่านการอบรม จนมีความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพนั้นๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

แต่จะมีอีกกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มีความคิดที่แตกต่างออกไป เลยได้ยกตัวอย่างการที่เราไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยจะเป็นอย่างไรได้บ้าง เราเลยสรุปมาว่าเราไม่ต้องเรียนมหาลัยก็ได้ถ้า..

  1. ถ้าองค์กรที่เราอยากทำงานด้วยนั้นไม่สนใจเรื่องใบปริญญาหรือ Transcript จริงๆ

ถึงแม้ว่าหลายๆ บริษัทก็เริ่มบอกว่า เขาไม่สนใจว่าคุณใบปริญญาตรีมายื่นหรือไม่ เขารับหมด แต่ถามว่าทุกองค์กรเป็นแบบนี้ไหม ก็ต้องตอบว่ายัง ในอนาคต ก็อาจจะไม่แน่ เขาอาจจะไม่สนใจกันหมดเลยก็ได้ ถ้าเป็นอย่างนั้น ความจำเป็นในการเรียนมหาลัยก็อาจจะน้อยลงด้วยเช่นกัน แต่ตอนนี้ต้องบอกว่า องค์กรส่วนใหญ่ ยังมีข้อกำหนดว่าต้องจบปริญญาตรี ปริญญาโท กันอยู่แล้วเราจะเสี่ยงที่จะไม่เรียน แล้วไปลุ้นเอาว่าเมื่อไหร่ เขาจะรับคนที่เรียนไม่จบหรือเปล่า ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่

  1. ถ้าเราสามารถประกอบอาชีพที่เรารักได้

หลายอาชีพในปัจจุบัน ถ้าเราไม่ได้เรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในมหาวิทยาลัย เรายังไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพได้ ยกตัวอย่างเช่น หมอ แพทย์ พยาบาล ถึงแม้ว่า ถ้าเราสมมุติว่าเราเรียนเองได้ หรือมีหมอบางท่านมาสอนเรา ซึ่งก็คงยาก ถึงจะเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมาก ถามว่า แล้วเราไปเปิดคลินิกเอง รักษาคนได้ไหม คำตอบก็คือไม่ได้ และเป็นเรื่องที่ทำผิดกฎหมาย แต่ในอนาคตไม่มีใครรู้ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ อาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี วิศวกรที่จะต้องมีใบเซ็นอนุมัติ พวกนี้ยังถูกควบคุมอยู่ ถึงเราจะหาความรู้ด้วยตัวเองได้ แต่เราก็ยังออกไปทำงานทางด้านพวกนี้ไม่ได้อยู่ดี

  1. ถ้าเรามีวินัยในตัวเองมากพอ

การเรียนมหาวิทยาลัย คล้ายๆ กับบังคับให้เราต้องเรียนรู้ และมันมีเวลาที่เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการวัดผลที่ชัดเจน สมมุติว่าเราอยากเรียนเอง เราจะตื่นเช้าแล้วมานั่งเรียนตั้งแต่ 9 โมงถึงเที่ยงได้ทุกวันไหม เราจะกลับไปอ่านหนังสือเพื่อทบทวนเนื้อหาหรือเรื่องที่เรียนมาไหม บางคนอาจจะตอบว่าได้ แต่ก็ต้องยอมรับว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ง่ายๆอย่างช่วงตอนนี้ที่นักศึกษาหลายๆคนมีการเรียนออนไลน์กันอยู่ ที่เขาไม่ได้มีการกำหนดเวลาว่าจะเรียนทั้งหมด 10 กว่าชั่วโมงเอง ถ้าเข้าเรียนในชั้น เรียนจบไปนานแล้ว ถ้าทุกคนคิดว่าเรามีวินัยมากพอที่จะเรียนเองได้ การเรียนมหาวิทยาลัยก็คงไม่จำเป็นสำหรับเรา