การสอนลูกน้อยในการเข้าสู่สังคมที่โรงเรียน

โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน จัดขึ้นเพื่อให้บริการ คอยดูแลเด็ก จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก รวมทั้งเตรียมความพร้อมแก่เด็ก ทั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง สามารถเข้าสังคมสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างปกติ และรู้จักการปรับตัวในสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ

การสอนลูกน้อยในการเข้าสู่สังคมที่โรงเรียน

พ่อ-แม่ มีบทบาทสำคัญ ในการสอนลูกให้รู้จักและมีความคุ้นเคยกับโรงเรียน ไม่ว่าจะก่อนนำลูกเข้าโรงเรียน หรือขณะที่ลูกเข้าโรงเรียนในช่วงแรกแล้ว

  • พาลูกไปเยี่ยมชมโรงเรียนก่อนนำลูกไปเข้าโรงเรียนจริงๆ เพื่อแสดงให้เขาได้เห็นสภาพแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรู้สึกคุ้นเคย
  • ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ลูก เขาจะคิดว่าการไปโรงเรียนคือเรื่องดี สนุกสนาน คุณต้องเล่าประสบการณ์ของคุณเมื่อครั้งยังเด็ก ให้ลูกดูภาพถ่ายของคุณตอนแต่งชุดนักเรียน , เรียนหนังสือ , ตอนถ่ายรูปกับเพื่อนและรูปที่บอกเล่าเรื่องราวของการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายโรงเรียน จะทำให้ลูกเห็นตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่ ทำให้เขาเกิดความคิดในด้านบวก
  • พ่อแม่ ต้องแสดงออกถึงความสุข มีท่าทีตื่นเต้น ในการจะได้ไปโรงเรียน เช่น พาลูกไปซื้อชุดนักเรียน , ซื้อเครื่องนอน มาปักชื่อของลูก เป็นต้น และในวันเปิดภาคเรียน ก็ต้องแสดงอาการยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข ราวกับว่าพ่อแม่จะได้ไปโรงเรียนเอง ไม่ควรแสดงความกังวลทุกประการให้ลูกเห็นเด็ดขาด
  • การรับ-ส่งลูก ในวันเปิดภาคเรียนควรเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ เพื่อให้ลูกเกิดความรู้สึกอุ่นใจว่า การไปโรงเรียนคือความสุข ไม่ใช่การทิ้งเขาไปอยู่กับคนอื่นจนเกิดความกังวล
  • การรอพ่อแม่มารับกลับบ้านในตอนเย็น เป็นเรื่องที่เด็กให้ความสนใจมากโดยเฉพาะในช่วงแรกของการไปโรงเรียน คุณไม่ควรมาผิดเวลาจากที่บอกลูกเอาไว้ และไม่ควรมารับเย็นมาก เวลาในการรอคอยของเด็กมันเป็นความรู้สึกยาวนานมาก เด็กจะรู้สึกเหงา กังวลใจ จนไม่อยากมาโรงเรียนอีกในวันถัดไป ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นต้องวางแผนในเรื่องของการเดินทางให้เร็วกว่าปกติ จะได้ไปรับลูกทัน
  • พยายามอย่าให้รางวัลที่ลูกไปโรงเรียน ควรมอบคำชมเชยแทน เพราะการมาโรงเรียน เป็นหน้าที่ของเด็กทุกคน
  • เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ ครอบครัวควรมาชม พร้อมให้กำลังใจลูก เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติด้านบวกต่อโรงเรียน เช่น งานกีฬาสี , การแสดงละคร , การจัดประชุมผู้ปกครอง , งานทำบุญของโรงเรียน เป็นต้น เพื่อแสดงให้ลูกเห็นว่าพ่อแม่ให้ความสำคัญต่อโรงเรียนมาก